Comic books

Po návratu do školy začali žáci 5. B a 5. C v hodinách angličtiny opět pracovat na skupinové práci. Vytvářeli komiks na téma MY DAY (při distanční a prezenční výuce). V příběhu se snažili vymyslet zápletku a řešení vzniklé situace. Zahráli si tak na autory komiksů. Práce se jim líbila.