Čtenářský den

Dnešní den byl pro naše žáky velmi zajímavý, neboť ve škole probíhal Čtenářský den. Žáci místo do svých kmenových tříd zamířili do zcela nových kolektivů, ve kterých byly zastoupeny všechny věkové kategorie dětí. Žáci se v nových “třídách” rozdělili do skupin a plnili různé úkoly a kvízy, které pro ně připravili učitelé. Děti se tak učily spolupráci a respektu ve věkově různorodých skupinách. Výsledkem jejich snahy bylo též velmi zdařilé komiksové ztvárnění literární předlohy. Na závěr děti představily spolužákům své oblíbené knihy.