Čtenářský den

Dne 5. 2. 2020 proběhl na naší škole tzv. ČTENÁŘSKÝ DEN. V každé třídě byly skupiny žáků složené ze zástupců různých ročníků a tříd. V první části měli žáci za úkol vyřešit 15 úkolů, které byly pečlivě uschovány. Vyráželi vždy ve dvojicích a po návratu společně celá skupina úkol řešila. V každé třídě fungovaly tři skupiny, které se pojmenovaly a po odevzdání prvního úkolu začaly pracovat na „komiksu“ na téma „Babička“ od Boženy Němcové. Ti menší malovali a kreslili, větší se postarali o vysvětlení svého záměru realizace, hladký průběh a texty k ilustracím. Kromě toho jsme si povídali o četbě, kterou si s sebou přinesli. Žáci si den opravdu užili. Foto zde.