Den dětí 3. 6. 22

Naše děti dnes oslavily svůj svátek. To bylo radosti!!!!!

Děkuji p. vychovatelkám, bývalým kolegyním, p. školníkovi, p. kuchařkám, maminkám, starším žákům za pomoc. Všem sponzorům za krásné ceny, p. Keplovi za zapůjčení hradu.

Tak zase za rok.

Fotogalerie – galerie – družina – DD 22