Den otevřených dveří

V pondělí 6. 3. 2023 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Učitelé si pro budoucí žáky připravili celou řadu stanovišť se širokou škálou výukových programů jako např. práce s roboty, s ipady, deskové hry, výrobu papírových čepic a spoustu jiné zábavy. Rodiče i děti  měli  možnost nahlédnout do všech učeben, jídelny, tělocvičny i družiny. Poznali zázemí školy, dostali důležité informace k zápisu do 1. třídy a seznámili se s našimi pedagogy. Úsměvy na tváři, spokojenost a pohoda, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola umí nabídnout kreativní  výuku propojenou s moderními technologiemi. Děkujeme všem, kteří nás navštívili. Fotografie zde .