Uzavření školy a distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

z rozhodnutí Vlády České republiky se od 14. října 2020 zakazuje přítomnost všech žáků ve školách.

Od zítřka přecházíme na distanční výuku. Po vyplnění dotazníků připravenosti na distanční výuku jsme nezaznamenali požadavky na zapůjčení iPadu pro žáky. Pokud přesto má někdo z žáků problémy s nedostatkem zařízení, kontaktujte prosím třídního učitele. Rádi Vašim dětem iPad na základě smlouvy o výpůjčce poskytneme.

Distanční výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu online hodin

Škola nebude vydávat potvrzení o uzavření školy pro žádost o ošetřovné. To podle posledních informací nahradí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Více informací najdete zde

Věříme, že společně to zvládneme.