Dopravní hřiště

Tento týden byly třídy 4.A a 4.B na dopravním hřišti v Mostě. Děti si procvičily pravidla pro chodce a pro cyklisty. Zopakovaly si teorii, zkusily si test i jízdu na kole. I přes chladné počasí byly děti z této výuky nadšené.