Dopravní soutěž mladých cyklistů

    Dne 6.5.2022 se konalo oblastní kolo  15. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů  na žateckém dopravním hřišti Autoškoly Janouš
         Naše škola vyslala do soutěže 2 družstva  ve dvou věkových kategoriích, kdy v každém družstvu soutěží 2 chlapci a 2 dívky.  
          Soutěžilo se ve 4 různých disciplínách:  
1) Test z dopravních předpisů
2)  test ze zdravovědy;  
3)  jízda na dopravním hřišti podle předpisů  a 
4)  obávaná  jízda zručnosti.  
         Mladší žáci do 12 let ve složení  Stjepan Kruhoberec, Šimon Tesař, Sofie King a Viktorie Vyskočilová  obsadili 4. místo   a starší žáci (12 – 16 let)  ve složení   František Ekrt, Jan Růžek, Andrea Aulická a  Julie Chimalová  obsadili krásnou  3. příčku. 
         Všem žákům, kteří se na soutěž pečlivě připravovali děkujeme a  soutěžícím  srdečně gratulujeme k umístění.                                          
   ped. doprovod   Mgr. Lenka Hůrková