Duben – měsíc bezpečnosti a čarodějnic

 1. týden „Ve zdravém těle zdravý duch“
 • Duben ve znamení zdraví.
 • Fotbalová soutěž tříd – paralelní třídy si proti sobě zahrají fotbalový mini zápas
 • 7. 4. – Světový den zdraví – zamyslet se, co pozitivního by každý sám mohl vykonat pro své zdraví, zásady správné životosprávy.
 • Vnímáme změny v přírodě, pozorujeme zvěř a ptactvo.
 1. týden VELIKONOCE
 • Výroba velikonoční dekorace.
 • Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko – libovolná technika (kreslení, výroba, zdobení, vyfukování), následné vyhodnocení a výstava v školní družině.
 • 14. 4. Výlet do Cirkus parku v Teplicích – pouze pro přihlášené děti.
 • 14. – 18. 4. Velikonoční prázdniny.
 1. týden BESIP
 • Opakování základních pravidel BESIP
 • Sledování dopravní situace ve městě
 • Znalost základních dopravních značek
 • Výtvarná práce – dopravní prostředek
 • 19. 4. Vesele s dopravou – beseda v MKL. Zdarma od 13:00 do 14:00 hod.
 • 22. 4. Beseda o práci dobrovolných hasičů z Cítolib, názorná ukázka techniky a vybavení. Proběhne na školní zahradě od 13:15 do 14:00 hod.
 • 22. 4. DEN ZEMĚ – kdy se slaví a proč? Diskutujeme.
 1. týden ČARODĚJNICE
 • Výroba a příprava masky a vhodná motivace dětí na výlet.
 • 28.4. Návštěva knihovny – půjčování knih pro 1. a 2. Třídu
 • 29. 4. Návštěva knihovny – půjčování knih pro 3.-5. třídu
 • 6. 5. Čarodějnické odpoledne – výlet na Peruc – výběr masek, opékání buřtů, stavění lesních domečků.

 M. Fejesová