DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI, ČARODĚJNICE

1.4. – Velikonoční prázdniny

2.-5.4. – JE TADY JARO

 • Při vycházkách pozorujeme změny v přírodě – pučení stromů, jarní květiny, návrat tažných ptáků.
 • Vv – jarní příroda (květiny, ptáci, motýli, berušky). Tvoření z přírodnin, zapouštění a rozfoukávání barev.
 • Pv – zvířátka a jejich mláďátka.

Téma a techniku volíme dle věku dětí

Výstava prací a vyhodnocení.

8.-12.4. BESIP

 • Opakování základních pravidel BESIP.
 • Sledování dopravní situace ve městě.
 • Při vycházkách pojmenováváme dopravní značky. Chování chodců, cyklistů. Místa, kde se můžeme pohybovat na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích.
 • Soutěž v PEXESU s dopravními značkami.

15.-19.4. PRVNÍ POMOC

 • Základy poskytování první pomoci.
 • Znalost telefonních čísel IZS.
 • Vv – soutěž v kresbě dopravního prostředku: „Moje kolo“.
 • Dopravní kvíz. Přiměřeně věku dětí v jednotlivých odděleních.

Vyhodnocení výkresů, vyhodnocení kvízů.

22.-26.4. ČARODĚJNICE

 • Příprava na REJ ČARODĚJNIC
 • Vv – výroba a příprava masky, malba obrázků a výstavka.
 • Pv – tvoření čarodějnic (prostorové loutky z papíru, látek, závěsné dekorace, zápichy).
 • Lidové zvyky a tradice pálení čarodějnic.
 • Vyhledávání informací v knihovně a na internetu.
 • 26.4. čarodějnice na Peruci.

Odjezd autobusu 1. + 2. tř. 12:30 h, návrat 15:00 h.

Odpoledne bude věnované soutěžím. Přehlídka a výběr masek, rozdělání ohně, opékání, pálení vytvořených čarodějnic. Hry v lese a na hřišti. S sebou uzeninu na opékání, chleba, pití a DOBROU NÁLADU!

3. a 4. tř. čarodějnice na školní zahradě.

AKCE PRO DĚTI

5.4. – návštěva záchranářů 3. tř. 13:30 – 14:30 h

5.4. – tělocvična 2. tř. 12:30 – 14:00 h

9.4. – DAKAR, beseda s odborníkem 3.,4. tř. 12:45- 13:45 h

10.4. – Hasiči Louny 4. tř. 13:30 – 14:30 h

11.4. – Hasiči Louny 1. tř. 12:30 – 14:00 h

12.4. – Dopravní den – projektové odpoledne.

15.4. – tělocvična 4. tř. 13:30 – 14:30 h

18.4. – První pomoc, 4. tř., beseda s paní Vackovou – Český Červený kříž 13:30 – 14:15 h

18.4. – tělocvična 1. tř. 12:30 – 14:00 h

19.4. – Beseda s policií ČR v tělocvičně 1. a 2. tř. 13:00 – 14:00 h

19.4. – První pomoc, 3. tř., beseda s paní Vackovou – Český Červený kříž 13:30 – 14:15 h

25.4. – Knihovna – půjčování knih, CD, DVD 12:30 – 14:30 h

26.4. – Čarodějnice na Peruci a školní zahradě.

Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších, pochvala za snahu a aktivitu pro všechny. Disciplíny jsou vždy přizpůsobené věku a možnostem dětí v jednotlivých odděleních.