Duben – Měsíc bezpečnosti, čarodějnice

1.- 2.4. Velikonoční prázdniny

5.- 9.4. Je tady jaro

            – Při vycházkách pozorujeme změny v přírodě- procházky městem, zahrádky.

            – Vv – jarní květiny (pinterest).

            – Pv – zvířátka a jejich mláďátka.

            – Téma a techniku volíme dle věku dětí v jednotlivých odděleních.

            – Výstava prací – vyhodnocení.

12.- 16.4. BESIP

            – Opakování základních pravidel BESIP.

            – Sledování dopravní situace ve městě.

            – Chodci, cyklisti.

            – Znalost základních dopravních značek.

            – Kolo – jeho vybavení.

Dopravní test- jednotlivě v odděleních.

Kolo, koloběžka, skateboard – výtvarná práce.

  • Vyhodnocení testu a výkresů (diplomy).

19.- 23.4. „CESTA KOLEM SVĚTA“

V tomto týdnu děti plní s p. vychovatelkou téma měsíce Afrika.

  • Mapa Afriky.
  • Tanec a hudba.
  • Příroda a živočichové.

26.- 30.4. Čarodějnice – Vv; Pv – výroba čarodějnic- výstava.

Čarodějnické odpoledne

  • Zábavné odpoledne v maskách v jednotlivých odděleních s pásmem soutěží, her a tance.
  • Vyhodnocení nejzajímavější masky.

Vypracovala H. Krobová