Duben – měsíc bezpečnosti, Velikonoce a Rej čarodějnic

1. týden
Vítáme jaro, při vycházkách pozorujeme změny v přírodě, pučení stromů, jarní květiny, zpěv ptáků. Návštěva knihovny, vypůjčky knih na téma: Velikonoce.

2. týden

Lidové zvyky a tradice před největšími svátky jara Velikonocemi. Výroba dekorativních předmětů, přáníček, zápichů a zdobení velikonočních vajec.

3. týden

BESIP – dopravní test pro děti ( znalost základních dopravních značek, povinná výbava při jízdě na kole, přecházení, řešení dopravních situací, stezky, reflexní prvky na oblečení…).

4. týden

Celostátní projekt: “ Prevence požárů očima dětí“ ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Cítolib. Vše o práci hasičů a prevenci.

5. týden

Návštěva knihovny – vypůjčky na téma: “ Čarodějnice „. Rej čarodějnic – na Peruci, výroba masky, přehlídka masek, hry v lese, opékání, pálení čarodějnic. Jen pro přihlášené děti.

AKCE ŠD

1.4. Městská knihovna – vypůjčky knih, CD, DVD 13:00 – 14:30.

2.4. “ Je libo vejce?“ jedná se o sběratelskou výstavu kalíšků na vejce. V knihovně 12:30 – 14:30.

3.4. Městská knihovna – vypůjčky knih, CD, DVD 12:30 – 13:30.

6.4. Jarní koncert pro klienty sociálních lůžek a Domova pro seniory. Kroužek flétniček 13:00 – 15:00.

8.4. Velikonoční dílny ve ŠD, zdarma. Proběhne místo vycházky 13:15 – 16:00.

14.4. Komplex Gym MMA Louny. Základy sebeobrany a pádových technik, 2. třídy 12:45 – 14:15.

16.4. Městská knihovna – beseda – pan Radek Taraba – sládek a odborník na výrobu piva.

17.4. Komplex Gym MMA Louny. Základy sebeobrany a pádových technik. 12: 45 – 14:15.

20.4. Exkurze u hasičů v Lounech, 2. třídy 12:45 – 13:45.

24.4. Exkurze u hasičů v Lounech, 1., 3. a 4. třídy 12:30 – 14:30.

29.4. Městská knihovna – vypůjčky knih, CD, DVD 13:00 – 14:30.

30.4. Čarodějnice na Peruci 13:00 – 15:30.

Disciplíny jsou vždy přizpůsobené věku a možnostem dětí v jednotlivých odděleních. Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších, pochvala za snahu a aktivitu pro všechny.

Vypracovala H. Fenclová.