DUBEN – VELIKONOCE, MĚSÍC BEZPEČNOSTI A ČARODĚJNICE

1. TÝDEN 3.4. – 7.4.

Úvod je věnován velikonočním svátkům, výrobě dekorativních předmětů, zápichů, přáníček a zdobení velikonočních vajec. Lidové zvyky a tradice, povídání o oslavě svátků jara v rodinách. V souladu s celoročním projektem „Indiánský rok“ vyrábíme velikonočního zajíčka a na jednotlivých odděleních proběhne „Hledání zajíčka“ (formou plnění zábavných úkolů).

6.4. – velikonoční prázdniny, pro přihlášené děti se uskuteční Velikonoční dílny v knihovně a odpoledne opékání na školní zahradě.

Provoz ŠD 6:00 – 16:00 h. Cena 100,- Kč.

7.4. – Velký pátek – státní svátek, ŠD je uzavřena.

2. TÝDEN 10.4. – 14.4.

10.4. – Pondělí velikonoční – státní svátek, ŠD je uzavřena.

Vítáme jaro, při vycházkách pozorujeme změny v přírodě (pučení stromů, jarní květiny, návrat tažných ptáků).

„Indiánský tanec“ – probuzení jara. Ve skupinách si děti vytvoří bojový pokřik a tanec na přivolání jara (důraz na motoriku a koordinaci pohybů).

11.4. – „Policie v akci“ – beseda pro 1. tř. 13:00 – 14:00 h.

14.4. – Návštěva u záchranářů pro 3. A. B. + 4.tř. 13:30 – 15:00 h.

3. TÝDEN 17.4. – 21.4.

BESIP – dopravní test pro děti. Znalost základních dopravních značek, povinná výbava při jízdě na kole, doporučená na koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu. Reflexní prvky, přecházení, cyklistické stezky. Znalost základů poskytování první pomoci a důležitých telefonních čísel: 158 – policie, 150 – hasiči, 155 – záchranka.

„Piškvorky“ – indiánský souboj ve dvojicích (zaměření na mysl a postřeh).

19.4. – Návštěva hasičů (v Lounech) 1. tř. 12:45 – 14:00 h.

20.4. – Návštěva hasičů 2. tř. 12:45 – 14:00 h.

21.4. – Návštěva u záchranářů 3.C. 13:30 – 14:45 h.

4. TÝDEN 24.4. – 28.4.

Příprava na REJ ČARODĚJNIC. Výroba a příprava masky, malba obrázků a výstavka. Tvoření čarodějnic (prostorové loutky z papíru, látek, závěsné dekorace, zápichy). Lidové zvyky a tradice pálení čarodějnic. Vyhledávání informací v knihovně.

26.4. – knihovna – výpůjčky knih, CD 12:30 – 14:00 h pro 1. a 2.tř.

27.4. – knihovna – výpůjčky knih, CD 12:30 – 14:30 h pro 3. a 4.tř.

28.4. ČARODĚJNICE NA PERUCI

Odjezd autobusu

– 1. tř. 12:30 h návrat 15:00 h

– 2., 3., a 4. tř. 13:30 h návrat 16:00 h

Cena 100,- Kč.

Odpoledne bude věnované soutěžím. Přehlídka a výběr nejoriginálnějších a nejvtipnějších masek, rozdělávání ohně, opékání, pálení čarodějnic. Hry v lese a na hřišti. S sebou uzenina na opékání, chleba, pití a DOBROU NÁLADU.

Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších, pochvala za snahu a aktivitu pro všechny. Disciplíny jsou vždy přizpůsobené věku a možnostem dětí v jednotlivých odděleních.