Erasmus+ JS: Gran Canaria

Hostitelská organizace naší stáže byla základní škola na ostrově Gran Canaria, C.E.I.P. Antonio Padron. Hlavními cíli této odborné zahraniční stáže bylo porovnání školství ČR a Španělska, sledování mezipředmětových vztahů a používání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků.

Během týdenního pobytu jsme si vzájemně se španělskými učiteli předávali bohaté pedagogické zkušenosti, osobně jsme sledovali výuku převážně hodin anglického jazyka a dalších předmětů napříč ročníky (1.-6. třída). V některých hodinách anglického jazyka jsme se aktivně zapojovaly do vyučovacích hodin. Každý den probíhala následná diskuze s kolegy o sledovaných hodinách, o použitých metodách a postupech při realizaci vzdělávacího procesu.

Klíčové rozdíly ve vzdělávacích systémech

Pozorovali jsme několik významných rozdílů mezi španělským a českým vzdělávacím systémem, a to zejména ve struktuře vzdělávání a systému známkování.

Struktura vzdělávání: Ve Španělsku, stejně jako v České republice, začíná povinná školní docházka ve věku šesti let. Ve Španělsku trvá primární vzdělávání do věku 12 let (6. třída), poté žáci pokračují na sekundární školu, kde ve věku 16 let končí povinná školní docházka. V České republice se povinná školní docházka plní na jedné základní škole, která je zpravidla rozdělena na dva stupně: 1.-5. třída a 6.-9. třída.

Známkovací systémy: V České republice se používá známkovací stupnice od 1 do 5, přičemž 5 je nejhorší výsledek. Ve Španělsku se používá stupnice od 1 do 10, stupnice má vzestupnou tendenci, kdy známka 10 je nejlepší výsledek.

Mezipředmětové vztahy ve výuce

Během našeho pobytu jsme pozorovali několik příkladů mezipředmětové integrace:

Angličtina a Matematika: Žáci simulovali situaci v obchodě s daným rozpočtem, čímž spojili jazykové dovednosti s matematickými výpočty.

Angličtina a Literatura: Žáci podle indicií poznávali knihy, což propojilo jazykové učení s literární analýzou.

Angličtina / španělština a Umění: Škola, pojmenovaná po uznávaném malíři Antoniu Padrónovi, slouží také jako muzeum jeho obrazů. Žáci nás provázeli po muzeu a prezentovali informace v angličtině a španělštině.

Využití digitálních technologií

Digitální technologie hrály ve výuce významnou roli.

Interaktivní tabule: každá třída disponovala interaktivní tabulí, která sloužila jako hlavní zdroj spoluúčasti studentů ve výuce – na začátku hodin anglického jazyka byla vždy promítnuta prezentace, díky které se učitel dozvěděl aktuální informace od žáků (pocity, nálada, počasí). Interaktivní tabule během výuky usnadňovaly a napomáhaly plnit výchovně-vzdělávací cíle.

Tablety: Škola rovněž disponovala tablety pro žáky, které v určitých případech nahrazovaly učebnice, což jsme během našeho pozorování několikrát měli možnost vidět. Digitální technologie používá škola jako prostředek ke komunikaci se zahraničními školami – během našeho pozorování se jednalo o videohovor s žáky z Itálie a poté jsme řídili videohovor s našimi žáky z České republiky. Videohovory sloužily ke krátkému seznámení a výměně jednoduchých sdělění v anglickém jazyce.

Inovativní výukové metody

Jednou z nejvíce inspirativních metod výuky bylo „skupinové vyučování”, při kterém žáci ze dvou paralelních tříd rotovali mezi čtyřmi stanovišti s různými aktivitami souvisejícími s daným předmětem (v našem případě matematika).

Závěr

Týdenní stáž v C.E.I.P. Antonio Padrón byla velmi inspirativní a přínosná pro obě strany. Získali jsme cenné poznatky o španělském vzdělávacím systému, pozorovali inovativní metody výuky a zažili efektivní využití digitálních technologií ve vzdělávání. Tato zkušenost obohatila naši odbornou praxi a poskytla mnoho nápadů, které můžeme zařadit do naší vlastní výuky.