Exkurze – Praha a Národní divadlo

Ve středu 20. listopadu se naše třída společně s třídou 5.B vypravila na exkurzi do Prahy. Paní průvodkyně pro nás skvěle připravila dobře promyšlenou trasu, která souvisela s probíraným učivem vlastivědy. Nejprve jsme přes Josefov přišli na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Staroměstskou radnici s orlojem a Týnský chrám. Dále jsme prošli objektem Klementina a přešli jsme Karlův most. Po obědě jsme se vydali na Kampu, prohlédli si Čertovku, domy, ve kterých žili Jan Werich a Jiří Trnka, navštívili jsme nádvoří Sovových mlýnů. Pak jsme se vydali do Národního divadla, jehož historickou budovu jsme navštívili a získali jsme zde mnoho poznatků o jeho historii. Exkurze se nám velmi vydařila.
Foto zde