Exkurze Židovská Praha

V pondělí 7. 10. 2019 jsme vyrazili na výukový program o židovské Praze. Žáci se seznámili s židovskou historií, tradicemi a zvyky. A navštívili několik židovských synagog a hřbitov. Program žáky obohatil a připravil na příští exkurzi o holocaustu. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rUaNEH9jR6KQZ6bGOxrO8cyAutHRj3OW