Fiktivní podnikání

V pátek 18.3.2022 se v areálu Městské knihovny v Lounech uskutečnila závěrečná přehlídka prezentací projektů lounských škol na téma „Fiktivní podnikání“. Cílem tohoto projetu bylo vytvořit si vlastní firmu, uvědomit si složitosti a zajímavosti spojené s realizací současného podnikání. Naši školu reprezentovali žáci devátého ročníku. Celkem jsme měli zastoupení ve třech prezentacích. Svatební salon Tři přání představily dívky 9. A Nicol Koncová, Valerie Kopecká, Alice Čepelková, Tereza Velíšková a Adéla Emma Pulicarová. Společnost Chyť a Uď představili chlapci z 9. A Daniel Macas, Tomáš Tarant, Adam Perout, Richard Mašek. Kavárnu Safe Sace představili žáci z 9. B Nicol Andrašíková, Kateřina Krupková, Ilona Ilieš a Patrik Erlich. Všem prezentujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme, aby se jim podařilo svůj podnikatelský záměr uskutečnit v praxi.