Indiánské soupeření

Paní vychovatelky připravily pro naše děti – malé indiány Indiánské soupeření – sportovně pohybový souboj družstev v tělocvičně školy.

Závodilo se mezi kmeny v plazení, běhu, skákání, překonávání překážek. Plníme celoroční projekt

,,Indiánský rok „.

Na krásném prvním místě se umístil kmen Letící střely a Barevná duha. Vítězům blahopřejeme.

Fotogalerie – galerie – družina – Indiánské soupeření