Informace – distanční výuka od 4. 1. 2021

Informace pro žáky (3. – 9. ročník)

Rozvrhy pro distanční výuku budou zveřejněny do konce týdne. Stále platí, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná. Distanční výuka na naší škole je rozdělena na synchronní – online hodiny podle pevného rozvrhu
asynchronní – hodiny, ve kterých žáci dostávají úkoly pro samostatnou nebo skupinovou práci.
Úkoly mohou plnit v čase, který jim vyhovuje, musí však dodržet termín splnění úkolu. 
Nesplnění úkolu znamená, že se žák výuky neúčastnil.
Asynchronní hodiny budou v rozvrzích jednotlivých tříd vyznačeny. Žáci na distanční výuce mají nárok na dotované obědy. Všichni žáci (3. – 9. ročník) mají od 4. ledna 2021 obědy odhlášené. Pokud o obědy budou mít zájem, musí si je v aplikaci strava.cz přihlásit. Vyzvedávání obědů do vlastních jídlonosičů bude možné každý den od 13 – 13.30 hodin. 

Věříme, že celou situaci opět společně zvládneme.

D. Tužilová