Informace k placení stravného

Vážení rodiče,

Z důvodu zjednodušení provozu a nastavení hygienických opatření jsme se rozhodli pro úhradu stravného pouze bezhotovostním převodem. Placení obědů hotově již nebude možné.

Platby, prosím, provádějte na

Číslo účtu –107-2330090247/0100
variabilní symbol: 324
do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno dítěte

Ceny stravného:
1. skupina ……. do 10 let …….. 23 Kč ……………………………….. měsíční záloha 460 Kč
2. skupina ……. do 14 let …….. 25 Kč ………………………………. měsíční záloha 500 Kč
3. skupina ……. nad 15 let …… 27 Kč ………………………………. měsíční záloha 540 Kč

Zároveň s první platbou je třeba vyplnit přihlášku ke stravování. Žáci 2. – 9. ročníku dostanou přihlášky 1. září 2020 od svých třídních učitelů. Vyplněnou a Vámi podepsanou přihlášku doručte zpět třídnímu učiteli nejpozději do pátku 4. 9. 2020.

Přihlášku si můžete také stáhnout zde a vyplněnou doručit do školy prostřednictvím emailu na wawreckova@zsjak.cz nebo osobně od 26. srpna – 31. srpna 2020 od 11 –14 hodin.

Pokud Vaše dítě nevlastní školní ISIC kartu, bude potřebovat čip (122 Kč). Ten je možné zakoupit u vedoucí školní jídelny od 26. srpna – 1. září 2020 od 9 – 11 hodin.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close