Informace k provozu školy od 30.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

30. listopadu 2020 se většina našich žáků vrátí zpět do svých lavic. My, učitelé a všichni zaměstnanci školy se na naše žáky moc těšíme.

Od pondělí je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku. pro žáky 6. – 8. ročníku je stanovena rotační výuka, tj. 1 týden prezenční výuka ve škole a 1 týden distanční výuka.

V týdnu od 30. listopadu – 4. prosince 2020 budou mít prezenční výuku ve škole žáci tříd 7.B, 8.A, 8.B, v týdnu od 7. – 11. prosince 2020 žáci tříd 6.A, 6.B. a 7.A.

Tyto dvě skupiny se budou pravidelně po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce až do obnovení prezenční výuky pro všechny žáky. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem podle nového rozvrhu distanční výuky (žáci rozvrhy obdrží od svých třídních učitelů).

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu pro letošní školní rok, z důvodu organizace ve škole a dodržení homogenity skupin dojde k několika opatřením, která se rozvrhu týkají. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti pro vzdělávání. V hodinách tělesné výchovy budou realizovány náhradní aktivity. Všechny změny a informace obdrží žáci i rodiče od svých třídních učitelů.

Provoz školy bude i nadále omezen nařízenými opatřeními MŠMT a MZ.

Pro všechny žáky i zaměstnance školy platí povinnost nošení roušek po celou dobu vyučování, přestávek a pobytu ve školní družině. Je nutné, aby žáci byli vybaveni dostatečným počtem roušek, sáčkem na jejich uložení a sáčkem, do kterého roušku uloží během konzumace jídla.

Vstup do školy
Žáci 1. stupně budou do školy vcházet hlavním vchodem, nebudou se zbytečně zdržovat před školou. Škola bude pro ně otevřena již od 7.15 hodin.

Žáci 2. stupně budou do budovy školy vstupovat zadním vchodem přeš školní hřiště, škola pro ně bude otevřena od 7.30 hodin.

Školní jídelna

Všichni žáci, kteří se budou účastnit výuky prezenčně, mají od pondělka 30.11. přihlášen oběd.

Žáci , kteří se budou vzdělávat distančně (doma), si musí oběd přihlásit, pokud o něj budou mít zájem. Tito žáci si přihlášené obědy mohou vyzvedávat vždy od 13.30 – 14.00 hodin do vlastních jídlonosičů. Konzumovat oběd v jídelně mohou jen žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci ve škole.

Děkujeme za respektování všech opatření v této pro všechny náročné době.
Mgr. Dana Tužilová