Informace k testování od 3.1.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak každé pondělí.

Nově se budou testovat VŠICHNI žáci a zaměstnanci, to znamená i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Rozdíly v postupech při testování v pondělí a ve čtvrtek:
Pondělí – pokud bude mít žák pozitivní výsledek testu, postupuje se jako doposud. Žák odchází domů a musí co nejdříve podstoupit PCR test. Ostatní žáci pokračují ve výuce ve škole.
Čtvrtek – pokud bude mít žák pozitivní výsledek testu, odchází domů a musí co nejdříve podstoupit PCR test. Do výsledku tohoto testu jsou ostatní žáci ve škole, ale za zpřísněných režimových opatření – každý den se budou testovat, po celou dobu vzdělávání budou muset nosit ochranu dýchacích cest – do 15 let jednorázová rouška, od 15 let respirátor, jsou odděleni od žáků ostatních tříd. Pokud je výsledek PCR testu pozitivní, rozhoduje o nařízení karantény KHS.

Níže najdete leták s přesným návodem, jak postupovat v případě, že je žák pozitivně testován na onemocnění Covid-19.

Věříme, že vše společně opět zvládneme.
vedení školy