Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

rozhodnutím vlády ČR přecházejí od 4. ledna 2021 žáci 3. – 9. ročníku na distanční vzdělávání. Do školy 4. ledna 2021 nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Přinášíme vám první informace:

Výuka 1. a 2. ročníku

✔️ Žáci mohou do budovy školy vstupovat od 7.30 hodin.


✔️ Ukončení vyučování podle rozvrhu (nebudou půlené hodiny) 
🔸1.A, B, C – každý den do 11.40 hodin 
🔸2.A, B – každý den do 11.40 hodin (středa do 12.25 hodin)


✔️ Obědy – všechny děti 1. a 2. ročníku, které jsou přihlášené ke stravování, mají v systému přihlášené obědy. Pokud rodiče nechtějí, aby žáci obědvali ve škole, je nutné jim obědy odhlásit – na pondělí 4. ledna 2021 do neděle 3. ledna 2021 do 14 hodin prostřednictvím aplikace strava.cz 
Pokud by došlo k nějakému problému s aplikací, obědy je možné také odhlásit na telefonu: 736763305 – vedoucí školní jídelny prostřednictvím sms


✔️ Žáci, kteří nebudou chodit na oběd ani do školní družiny, budou ze šatny odcházet sami před budovu školy po skončení vyučování podle rozvrhu. Prosíme rodiče, aby na děti čekali před budovou školy. 

✔️ Žáci, kteří nebudou chodit do školní družiny, ale budou chodit na oběd, budou odcházet sami před budovu školy, jakmile se naobědvají. Prosíme rodiče, aby na děti čekali před budovou školy. 

✔️ Rozvrh jídelny

  1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 
Pondělí 11:40 – 11.55 11:55 – 12.10 11:55 – 12:10 12:10 -12:25 11:40 -11:55 
Úterý 11:55 – 12.1011:40 – 11.5511:55 – 12.1011:40 – 11.5512:10 -12:25 
Středa 11:40 – 11.55 11:55 – 12.10 11:40 – 11.5512:35 -12:50  12:35 -12:50  
Čtvrtek 11:55 – 12.10 11:55 – 12.10 11:40 – 11.55 12:10 -12:25 11:40 -11:55 
Pátek 11:55 – 12.10 11:40 – 11.5511:55 – 12:10 11:40 – 11.5512:10 -12:25 

✔️ Pro pobyt ve škole a školní družině, je děti třeba vybavit dostatečným počtem roušek a sáčkem na odložení použitých roušek. Zároveň děti, které budou navštěvovat školní jídelnu, musí mít zvláštní sáček na uložení roušky během oběda.  
Vzhledem k tomu, že děti budou mít roušky po celou dobu vyučování a pobytu ve školní družině, mějte prosím na paměti, že po dvou hodinách je rouška již většinou nepoužitelná. 
Ve třídách se bude větrat, proto je vhodné vybavit děti teplejším oblečením – více vrstev. 

Školní družina

✔️ Ranní družina bude zabezpečena od 6.00 hodin opět ve škole – žáci budou chodit do ranní družiny hlavním vchodem stejně jako v předvánočním období.

✔️ Činnost školní družiny bude z důvodu nemožnosti slučování žáků různých tříd realizována po třídách (1.B se opět nebude rozdělovat)
🔸 1.A – oddělení v přízemí – H. Krobová  
🔸1.B – oddělení v 1. patře patře – vchod z uličky – H. Fenclová 
🔸1.C – oddělení v přízemí – Z. Bradáčová 
🔸2.A – oddělení ve třídě – P. Džurdženíková 
🔸2.B – oddělení ve 2. patře – vchod z uličky  – M. Šinerová  

✔️ Provoz školní družiny bude omezen do 17 hodin hodin, v pátek do 16.30 hodin.

✔️ Odchod dětí z družiny je možný buď po obědě, pak až po vycházce (1. ročník každý den ve 14 hodině, 2. ročník ve 14.30 hodin).

✔️ Z hygienických důvodů nebude umožněn vstup rodičů ani doprovázejících osob do budovy školy a školní družiny.   

Informace pro ostatní žáky (3. – 9. ročník)

✔️ Rozvrhy pro distanční výuku budou zveřejněny do konce týdne. Stále platí, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná. Distanční výuka na naší škole je rozdělena na ❗️synchronní – online hodiny podle pevného rozvrhu
❗️asynchronní –
🔻hodiny, ve kterých žáci dostávají úkoly pro samostatnou nebo skupinovou práci
🔻 úkoly mohou plnit v čase, který jim vyhovuje, musí však dodržet termín splnění úkolu.
🔻nesplnění úkolu znamená, že se žák výuky neúčastnil.
🔻 asynchronní hodiny budou v rozvrzích jednotlivých tříd vyznačeny

✔️ Žáci na distanční výuce mají nárok na dotované obědy. Všichni žáci (3. – 9. ročník) mají od 4. ledna 2021 obědy odhlášené. Pokud o obědy budou mít zájem, musí si je v aplikaci strava.cz přihlásit. Vyzvedávání obědů do vlastních jídlonosičů bude možné každý den od 13 – 13.30 hodin.

Věříme, že celou situaci opět společně zvládneme.

D. Tužilová