Jarní školička

V rámci projektu spolupráce s mateřskými školami jsme ve dnech 15. – 24. května přivítali předškoláky a jejich paní učitelky na dalším setkání v tomto školním roce.

Tentokrát na malé kamarády čekali žáci ze čtvrtých tříd. Společně napsali dopis, dokreslili a slepili klauna a také si zkusili první anglická slovíčka a zahráli hru. V interaktivní jazykové učebně si vyzkoušeli úkoly na počítačích a rohovor s kamarádem.

Co však bylo hlavní? Děti společně vytvořily spolupracující dvojice, které lehce a s radostí splnily všechny připravené úkoly. Předškoláci si s sebou do školky odnesli spoustu pěkných zážitků.