Konzultace s učiteli

Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli umožnit Vám konzultace s vyučujícími Vašich dětí alespoň online. Pro rezervaci termínu přejděte na následující stránku.

Těšíme se na setkání.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ZJAKLouny1@zsjak.cz/bookings/