Krajské kolo zeměpisné olympiády

Dne 30. března se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. Tak jako okresní i toto kolo probíhalo formou online. Naši školu v kategorii B reprezentoval Jan Růžek ze 7. B. Umístil se na úžasném 11. místě. Honzíkovi moc děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme v dalších letech ještě mnoho úspěchů.