Leden – radovánky na sněhu

  1. Týden

Vycházky po městě Louny – pozorování změn v přírodě. Povídání o Vánocích – jaké zvyky a tradice doma děti dodržely. Malování prožití prázdnin. Připomenutí Tří králů (6.ledna) – malování králů různými technikami.
Začátek školy bruslení – dovednost, kterou se mohou děti naučit nebo se v ní zdokonalit, akce probíhá do března 2020 vždy v pátek od 12:35 do 13:20 za pomoci vychovatelek a rodičů.

  1. Týden

Soutěž v malování zimních sportů a českých sportovců/sportovkyň. Společně s dětmi zdobíme oddělení (vločky, sněhuláci, sníh, rukavice, čepice, šály, atd.) Bobování, stavění sněhuláků, koulování, radovánky na sněhu.

  1. Týden

 Turnaj dětí ve stolních hrách (Mikádo, Aktivity, Člověče nezlob se, Farmář) – hry uzpůsobeny věku a možnostem dětí. Modelování sportovců, pomůcek nebo jiných věcí spojených se zimou – příprava na besedu – Modelář v akci

  1. Týden

Stále se bobuje, stavění sněhuláků, koulování – závody, kdo dojede nejdál. Nejsou-li podmínky pro bobování, chodíme na procházky v okolí naší školy. Povídání s dětmi, jak tráví volný čas v zimních měsících, možnost malování svého volného času, jaké zimní sporty by chtěly dělat. Vzpomínáme na zimní olympijské hry 2018 – jaké sporty patří na olympiádu.
Pololetní prázdniny – provoz ŠD nepřerušen – jen pro přihlášené děti.

09. 01. – Knihovna – Návštěva dětského oddělení, výpůjčky knih, časopisů, CD, DVD

10. 01. – Škola bruslení – 1. hodina, od 12:35 do 13:20.  Cena 20 Kč
– Účastník musí mít základní vybavení helmu, brusle

16. 01. – Modelář v akci, beseda v MK Louny
P. Karas vysvětlí, kdo je modelář a co dělá, ukázka tanků a automobilů řízených rádiem

17. 01 – Škola bruslení – 2. hodina

23. 01. (1. a 2 tř.)  – Exkurze               
Pod vedením rodiny Titlbachovi od roku 1999 navazuje na staletou tradici výroby harmonik a hlasů v Čechách.

24. 01. (3. a 4 tř.) – Exkurze – firma Harmonikas
Pod vedením rodiny Titlbachovi od roku 1999 navazuje na staletou tradici výroby harmonik a hlasů v Čechách.

                               – Škola bruslení – 3. Hodina

30. 01. Kino svět Louny – Špioni v akci, 70 Kč

31. 01. – Pololetní prázdniny – výlet na hory (bobování, hry na sněhu)
             – Provoz ŠD nepřerušen. Pouze pro přihlášené děti