Les a jeho obyvatelé -beseda s paní K. Cirkovskou

Dnes žáci 1. stupně měli možnost vidět zajímavou a naučnou besedu s ukázkami zvířat žijících v našich lesích. Děti poznávaly zvířata a ptáky podle zvuků. Dozvěděly se mnoho informací o způsobu života lesních obyvatel od velkých i malých savců, ptáků až po plazy. Během celé besedy jsme si mohli prohlédnout vycpaného sviště, koroptev, kožešiny lišky, tchoře, prasete, kuny, různé parohy a rohy zvířat.