LISTOPAD – barevný a strašidelný podzim

Téma na tento měsíc jsou barvy podzimu, tajemný čas, změny v  přírodě, ochlazování, odlet ptáků , příprava přírody a lidí na zimu .

1.TÝDEN – DUŠIČKY A HALLOWEN

– svátky podzimu, kdy si lidé připomínají své zemřelé předky  – v každé zemi jiným způsobem

– vše je opředeno tajemnem a záhadami ( strašidla, svíčky, duchové a strašidelné historky ) – posílení dětské představivosti a fantazie

– výtvarně ztvárníme strašidlo či ducha – libovolná technika (kresba, malba, modelování, tvoření z látky).

Akce pro děti  –  4.11 – KINO – film „Cesta do Trojzemí „

2.TÝDEN – MARTIN NA BÍLÉM KONI

– vysvětlení pojmů a tradice –  MARTIN NA BÍLÉM KONI (přináší v tomto období první sněhovou nadílku, tradice svatomartinské husy a vína)

– člověk a příroda  – vycházky do přírody – do parku, podél zahrádek – pozorování změn rostlin, barvy listů na stromech a keřích, chování zvířat, poznávání a určování listů a stromů

LÍSTKOHRANNÍ – výroba domečků pro skřítky, úkrytů pro zvířátka 

                          – výroba ornamentů nebo obrázků v přírodě ( použití listů, klacíků a jiných přírodnin)

Akce pro děti – 10.11. – 11.11. TKANIČKOVANÁ – soutěž v dovednosti zavazování tkaniček na čas

3.Týden – INDIÁNSKÉ RADOVÁNKY

indiánské dobrodružství v parku – soupeření v kmenech ve fyzické obratnosti, skákání, hod na cíl, prolézání apod.

– výroba totemů – použití různých materiálů – seznámení s novými výtvarnými technikami

– iPad – zapojení iPadů ve školní družině – vyhledávání informací, obrázků o indiánech – indiánské podzimní tradice, indiánské hry

Akce pro děti – 15.11 – 16.11 – návštěva knihovny – půjčování knih

4.- 5.týden – STOLNÍ DESKOVÉ HRY

v odděleních se pořádají turnaje ve hře – dáma, člověče nezlob se, karty, fotbálek ( rozvíjíme postřeh, logické myšlení a hru fair play – učíme se přijímat porážku ale i pocit vítězství )

– připravujeme se na adventní čas – výroba svícnů, andělů , výzdoby

– ochlazování – při vycházkách krmíme vodní ptáky n a řece Ohři ( kachny, labutě)

– správné oblékání na podzimní vycházky- „Ve zdravém těle, zdravý duch.“

Akce pro děti – 25.11. – VLAŠTOVKIÁDA – soutěž o nejlepší vlaštovku

29.11 – BESEDA s odborníkem pro 2.tř. o stolních hrách firmy Mindok

Hana Vernerová