LISTOPAD – BARVY PODZIMU

Téma na měsíc listopad jsou barvy podzimu. Jde o celkové pozorování změn v přírodě, ochlazování, změna času, odlet ptáků a jiné.

1. Týden – Výtvarné listy s využitím podzimních barev, sběr podzimního listí – lepení, výroba zvířátek, vázání květů. Výzdoba ŠD v podzimních barvách.  Pozorování ptáků, jejich odlet do teplých krajin. Vyhledávání informací při návštěvě knihovny.


2. Týden – Vycházky do parku, zahrádek a podél řeky Ohře. Sledování změn v přírodě. Práce s podzimními plody stromů a keřů – kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny a listy.


3. Týden – Pouštění draků – soutěž, výroba a kreslení draků. Výzdoba ŠD. Motivace dětí k podzimním vycházkám do přírody.


4.Týden – Ochlazování. Krmení vodních ptáků – kachen a labutí na řece Ohři. Příprava na vánoční trhy – výroba a zdobení perníčků, svícnů, ozdob a keramiky.


Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších, pochvala za snahu zúčastněným a motivace na příště.


AKCE NA LISTOPAD

1.11. Podzimní prázdniny – pěší výlet na Červený vrch. Jen pro přihlášené děti, cena 100,- Kč.

Vyhodnocení sběru kaštanů – proběhne na každém oddělení. Nejlepší získají diplomy a drobné ceny.

Předání krmiva pro Útulek opuštěných zvířat v Jimlíně. Poděkování všem dětem za charitativní sbírku.

8.11. Knihovna. Návštěva dětského oddělení – výpůjčky knih, časopisů a DVD. S sebou průkazku a zapůjčené knihy. Odchod po obědě. Návrat cca za hodinu.

14.11. Knihovna – beseda s odborníkem. Bylo jednou jedno loutkové divadlo. Pan František Novotný si bude s dětmi povídat jak se dostal k loutkám a seznámí je s jejich výrobou. Beseda je zdarma.14:00 -15:00

15.11. Drakiáda. Soutěž v pouštění draků. V rámci vycházky, pomoc rodičů vítána. Závěrem vyhodnocení, diplomy a ceny.

21.11. BLUDO návštěva zábavného centra pro děti – 1.A. Pobyt od 12:30 do 13:30, cena 30,- Kč.

22.11. Prohlídka výstavy v oblastním muzeu : STEPI LOUNSKÉHO STŘEDOHOŘÍ. 2. až 5. ročník – v rámci vycházky – zdarma.

22.11. BLUDO návštěva zábavného centra pro děti – 1.B. Pobyt od 12:30 do 13:30, cena 30,- Kč. 

29.11. Břichomluvec Matýsek – divadelní představení – cena 50,-Kč.12.30. – 1. ročník,13.30. – 2. až 5. ročník. Délka představení cca 45. minut. Pokud máte zájem, přihlašte své dítě a uhraďte cenu ve ŠD.

Na všechny placené akce přispíváme částkou 10,- Kč na dítě – výtěžek ze sběru kaštanů.