Listopad

Celoroční projekt – listopad je měsíc kreativity

 1.týden

  • lidové pranostiky spojené s tajemným podzimním časem – debatujeme

„Martin na bílém koni „ , „Halloween“ a  „Dušičky“(následně

zpracováváme libovolnými pracovně výtvarnými technikami )

2.týden

– vycházky do přírody – pozorujeme změny – všímáme si barev kolem nás – sbíráme

  •  listí, přírodniny
  • – z listí vytváříme libovolné náměty – drak, skřítek, zvířátko ( jakoukoliv výtvarně pracovní technikou)

3.týden

  • pozorujeme změny v chování zvířat, změny rostlin – příroda se připravuje ke spánku
  • sledujeme změny počasí – dřívější nástup tmy, kratší dny, ochlazení
  • v rámci celoročního projektu  – jak si představujeme barevný ostrov ??? – nakreslíme ho!!

   4.týden

  • připravujeme se na Advent
  • vyrábíme a vytváříme na školní vánoční trhy
  • děláme vánoční  výzdobu v prostorách ŠD

AKCE PRO DĚTI :

3.11. – DRAKIÁDA – soutěž v pouštění draků

10.11. – BARVY KOLEM NÁS  – projektový den

14.11. – ZMIZELÉ LOUNY – beseda s odborníkem pro 2. tř.

16.11. – KNIHOVNA – půjčování 1.- 4. třída

24.11. – KINO  SVĚT – Strašidlo Cantervilské filmové představení pro děti. Cena 100,- Kč.

Hana Vernerová