Loučíme se…

Rok s rokem se sešel a je tu opět loučení. Ve čtvrtek 29.6. jsme se slavnostně rozloučili s těmi, co opouští naši školu a v září usednou do lavic různých škol. Přejeme tak našim bývalým žákům do budoucna hodně studijních úspěchů. V pátek 30.6. bylo vydáno všem žákům vysvědčení za 2.pol. a tím byl zakončen školní rok 2022/2023.

Přejeme Vám krásné prázdniny, hodně slunečných dnů ke koupání i oddechu. Načerpejte dostatek sil a energie do nového školního roku a našim budoucím školáčkům přejeme šťastný vstup do školy. Školní rok 2023/2024 začíná 4. září. Těšíme se.