Matematická olympiáda

Ve škole proběhla soutěž v MO. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali tito žáci:
z 5.A Petr Libus a Alžběta Zajícová, z 5.B Anna Betková a Adéla Kabourková. Tito žáci postupují do oblastního kola, které se koná dne 29.1. 2020v DDH Žatec.