MenSI

Naše škola je zapojena do prestižního projektu MenSI (Mentoring for School Improvement)

Projekt Mentoring for School Improvement (MenSI, Mentoring pro zlepšování škol) je 28měsíční koordinační a podpůrná aktivita (listopad 2021 – únor 2023) financovaná z programu Evropské komise H2020.

V rámci projektu proběhne celoevropské šetření zaměřené na to, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách.

Vychází z výsledků a poznatků získaných z dřívějšího projektu Living Schools Lab v rámci 7. RP EU (2012–2014) a bude rovněž využívat síť učebních laboratoří, které jsou součástí současné iniciativy Future Classroom Lab sdružení European Schoolnet. Díky zapojení šesti zemí (Belgie-Vlámsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Portugalsko) bude v rámci projektu MenSI vytvořena síť 24 mentorských škol, které budou spolupracovat s přibližně stovkou mentorovaných škol.

V závěru projektu se síť otevře dalším školám, které mají zájem uplatnit přístupy mentoringu škol při rozvoji inovativních pedagogických postupů zahrnujících digitální technologie ve výuce a učení.

V české republice byly vybrány 4 mentorské školy, které vytvořily své klastry (v každém klastru je 1 mentorská škola a 4 mentorované školy)

Do našeho klastru se zapojily ZŠ Lenešice, ZŠ Peruc, ZŠ a MŠ Braňany, ZŠ a MŠ Tuchořice. Těšíme se na spolupráci s nimi.

Více o projektu MenSI