Měsíc seznamování

           

1. Týden

Zahájení školního roku. Seznámení s novým prostředím, s p. vychovatelkou. Řád školní družiny, dodržování bezpečnosti, provoz ve škole a ve ŠD.

2. Týden    

Sportování, hry –  míče, švihadla, obruče. První vycházky – park, dětské hřiště.  Pobyt dětí venku.

Úvodní část Celoročního projektu Cesta kolem světa – základní pojmy o cestování – Země, světadíl, kontinent, stát, oceán. Kresba dopravních prostředků.

3. Týden

Pokračování v projektu – výroba cestovního pasu, naučit se píseň Cestovní, kde jsme cestovali. Vlajky světa – pexeso.

Výtvarná soutěž – Moje prázdniny – kresba křídou. Proběhne na Zeleném náměstí.

4. Týden

Beseda s odborníkem – M. Plazík Blažek bude dětem vyprávět o fotografování. Zdarma. Od 14:00 do 15:00 v kongresovém sále knihovny.

Seznamovací výlet na Peruc. Jen pro přihlášené děti.

Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších a pochvaly za snahu pro většinu.

Každá p. vychovatelka přizpůsobí disciplíny možnostem svého oddělení.

                                          AKCE NA ZÁŘÍ

18. 9. – Malování na chodníku

Výtvarná soutěž v malování na chodníku křídou. Děti budou malovat vše, co jim připomíná prázdniny. Nejlepší práce budou oceněny diplomem. Všichni účastníci obdrží malou sladkost.  Přijďte i vy, prohlédnout si práce vašich dětí.

24. 9.  Fotograf M. Plazík Blažek

Beseda v knihovně. Vše o fotografování. Zdarma. Odchod před 14:00 hod. Návrat krátce po 15:00 hod.

25. 9. Výlet na Peruc (jen pro přihlášené děti)

Výlet na Peruc do chatového střediska. Hry v lese, stavění lesních domečků, pozorování změn v přírodě. Sběr dříví a opékání. Odjezd v 13.00 hod.. Návrat cca 15.30 hod. Cena 100, – Kč – doprava, diplomy, odměny pro děti.