Naše děti ve školkách

V rámci projektu spolupráce s mateřskými školami zahrály naše děti z kroužků Svět pohádek a fitness předškolákům pohádku O veliké řepě a společně si zatančili.

Celkem navštívili Mateřinku, MŠ Fügnerova, a MŠ Šafaříkova.

Fotogalerie – galerie – družina – MŠ vystoupení