Naše škola je pro roky 2019 a 2020 držitelem certifikátu eTwinning School

Získali jsme prestižní ocenění za spolupráci s mezinárodními školami a zařadili se tak mezi 8 škol České republiky, jimž byl tento certifikát udělen na období dvou let (2019 a 2020).


Školy, které získaly takovýto certifikát, jsou považovány za vzor v těchto oblastech:

  • digitální postupy,
  • postupy související s e-bezpečností,
  • inovativní a tvůrčí pedagogické postupy,
  • podpora průběžného profesního rozvoje zaměstnanců,
  • podpora studijních postupů postavených na spolupráci učitelů a žáků.

Přímo z Bruselu jsme v březnu obdrželi zprávu: 

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2019-2020 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school.

Mezinárodní spolupráce je velkým přínosem nejen pro školu, ale hlavně pro samotné učitele a žáky. Žáky práce na projektu baví, učí se zodpovědnosti, práci v týmu a také tomu, že technika není jen na hraní her, ale že se dá smysluplně využívat. Výhodou mezinárodních projektů je jejich hmatatelnost, žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili a to je motivuje k dalším činnostem. V neposlední řadě získají řadu zkušeností, které určitě využijí v budoucím studiu. Projekty mají velký přínos i pro zapojené učitele, kteří se zdokonalují v práci s ICT, zlepšují jazykové dovednosti a mají možnost se inspirovat od ostatních učitelů z celé Evropy.

Díky moc všem učitelům a žákům, kteří na projektech pracují.

Mgr. Dana Tužilová