Návštěva Státního okresního archivu v Lounech

V rámci vlastivědného učiva o historii naší vlasti žáci 4. A navštívili Státní okresní archiv Louny. Pan ředitel Mareš je provedl celým areálem a vysvětlil jeho význam a funkci. Žáci během výkladu ve skupinách zakreslovali plánek budovy, luštili křížovku, hledali skrytá písmena a skládali puzzle. V jedné z místností si prohlédli středověký zpěvník, pečetidla a také listinu Karla IV. s jeho pečetí. Děti si prohlídku velice užily a informace využijí při hodinách vlastivědy.