Návštívil nás Mikuláš, čert a anděl

Děti z prvního stupně každý rok navštíví přímo ve třídě Mikuláš s čertem a andělem. Ani tento letošní rok i přes všechna možná opatření nebyl výjimkou. A tak dnes 3. 12. všichni žáci 1. stupně složili slib poslušnosti, zazpívali písničku nebo zarecitovali. Poté byli odměněni sladkostmi, dárky, ale i uhlíky. Nejnapínavější okamžik však nastal, když se četla jména z čertovské knihy hříchů. Najednou měli všichni malé dušičky. Jestli čert někoho odnesl? To poznáte, jestli se Vám dítě vrátí domů. 🙂