Nová jazyková učebna

Novou jazykovou učebnu začínají používat v hodinách anglického jazyka i žáci 5. B. Děti jsou spárovány a pomocí sluchátek s mikrofonem vedou rozhovory na zadané téma. První rozhovorem bylo seznámení se a získání základních informací o svém protějšku. Další aktivitou, kterou  jsme si všichni mohli vyzkoušet, bylo nahrávání ústního projevu. Foto zde.