Nová jazyková učebna

Novou jazykovou učebnu začínají používat v hodinách anglického jazyka i žáci 5. B. Děti jsou spárovány a pomocí sluchátek s mikrofonem vedou rozhovory na zadané téma. První rozhovorem bylo seznámení se a získání základních informací o svém protějšku. Další aktivitou, kterou  jsme si všichni mohli vyzkoušet, bylo nahrávání ústního projevu. Foto zde.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close