Nová jazyková učebna

Novou jazykovou učebnu začínají používat v hodinách anglického jazyka i žáci 4. B. Děti jsou spárovány a pomocí sluchátek s mikrofonem vedou rozhovory na zadané téma. První rozhovorem bylo seznámení se a získání základních informací o svém protějšku. Foto zde.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close