Nové šance pro žáky a učitele II

Příjemce dotace: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková
organizace
Název projektu: Nové šance pro žáky a učitele II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012977
 
Období realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7.2021
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony II.
Z finančních prostředků v celkové výši 1.870.602, – Kč hradíme tyto aktivity:
Základní škola:
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Koučink
Školní družina:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD
Čtenářský klub pro žáky ŠD
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD