Oblastní kolo ve vybíjené

Ve středu 4. května 2022 se žáci a žákyně 4. – 5. tříd zúčastnili oblastního kola ve vybíjené. Chlapci i dívky zvítězili a postupují do okresního kola, které se koná 18. 5. opět ve sportovní hale – Louny. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.