Okresní kolo přírodovědného klokana

Během distanční výuky se uskutečnila soutěž „Přírodovědný klokan“. V letošním roce probíhala online.

Přírodovědný klokan je celorepubliková soutěž, která probíhá ve dvou kategoriích – Kadet pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií a Junior pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol. Soutěž se skládá z 24 otázek různých obtížností (3-5 bodů za otázku) z oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu. Celkem bylo možné získat maximálně 120 bodů.

Za naši školu byli nejúspěšnějšími řešiteli Patrik Ehrlich z 8.B, Elen Jedličková z 9.A, Lucie Šíbová, Jáchym Titlbach a Filip Vopinka z 9.C.

Patrik se stal se ziskem 101 bodů vítězem v okresním kole a Lucka obsadila dělené 2. místo s 92 body.

Oběma moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.