Okresní kolo v trojboji

Šišáková Jitka

Dne 26.5. se na Stadionu Mládí v Žatci uskutečnilo okresní kolo v trojboji. Naši školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva. Nejlepší výkony podal Antonín Tuháček, který získal 2. místo v hodu míčkem a ve skoku dalekém. Dále 2. místo v běhu na 50m získal Daniel Plašil. Z dívek 4. místo získala ve skoku dalekém Julie Dostálová. Štafeta A obsadila 4. místo. Z 11 zúčastněných skol blahopřejeme i k celkovému 5. místu týmu A, ve složení Tuháček, Dostálová, Kutnerová, Hendrych. Závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.