Opět využíváme „šablony“

Naše škola se i v letošním školním roce zapojila do tzv. šablon.


OP JAK – Šablony I – ZŠ Louny J. A. Komenského je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to prostřednictvím zapojení školního asistenta a speciálního pedagoga do vzdělávání, zařazováním inovativních metod do výuky a dalším vzděláváním pracovníků školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005539