Organizace od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24. května je obnovena prezenční výuka pro všechny žáky.

I když se rozvrh vrací k normálu, budeme ve škole dodržovat nastavená opatření.

Testování
Podmínkou účasti na prezenční výuce je podle Mimořádného opatření MZ testování žáků antigenními testy. Cílem testování je umožnit návrat k prezenční výuce a současně minimalizovat riziko onemocnění.

 • Všichni žáci budou testování jedenkrát týdně – v pondělí 
 • Žáci, kteří nebudou v den testováni ve škole, budou testováni neprodleně po příchodu do školy.
 • Testování se neprovádí u žáka, který prokazatelně doloží, že absolvoval z důvodu onemocnění Covid – 19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT- PCR testu s pozitivním výsledkem.
 • Pokud chcete, aby se Vaše dítě účastnilo prezenční výuky, musí být testováno.
 • Pokud se žák prezenční výuky nebude účastnit z důvodu neúčasti na testování, škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. V tomto případě je třeba domluvit se s jednotlivými učiteli na náhradní práci a konzultacích.
 • Škola nevydává potvrzení o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem pro potřeby návštěv kadeřnictví, v domovech důchodců, kroužků, apod.

Ostatní opatření

 • časté větrání
 • jednorázové roušky nebo respirátory
 • dezinfekce rukou a povrchů
 • dodržování rozestupů

Výuka tělesné výchovy

Vzhledem k tomu, že naše tělocvična nesplňuje podmínku 15 m2 na jednoho žáka, budeme až do konce školního roku sportovat venku. Nezapomeňte na vhodné oblečení pro venkovní sportování.

Družina

 • Ranní družina – bude v provozu od 6 hodin.
 • Provoz odpolední družiny bude do 16.30 hodin

Jídelna

 • Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají oběd automaticky přihlášen. 
 • Pokud se žák výuky účastnit nebude a o oběd nemáte zájem, je nutné jej odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny: 736 763 305
 • V jídelně se žáci stravuji po třídách (rozvrh jídelny obdržíte od třídních učitelů)
 • POZOR! 
  Od 10. 5. 2021 jsou opět 2 varianty oběda. Prosíme zákonné zástupce (hlavně menších dětí, které ještě nemají aplikaci ve svých telefonech), sledujte v aplikaci strava.cz jídelníček a navolte varianty dětem předem. Děkujeme.

Vážení rodiče, věříme, že vše společně zvládneme a děkujeme za respektování nastavených opatření.
Mgr. Dana Tužilová, ředitelka školy

,