Organizace vyučování v prvním týdnu

2. září 2019

Slavnostní zahájení školního roku ve třídách v 8 hodin

3. září 2019

1. ročník – výuka bude probíhat 2 vyučovací hodiny, tj. do 9. 35 hod.
2. ročník – ukončení výuky v 10. 45 hod
3. ročník – ukončení výuky v 11 hodin
4. ročník – ukončení výuky v 11. 10 hodin
5. ročník – ukončení výuky v 11. 20 hodin
6. a 7. ročník – ukončení výuky v 11. 30 hodin
8. a 9. ročník – ukončení výuky v 11. 40 hodin


4. září 2019 – 6. září 2019

výuka probíhá dle rozvrhu, rodiče žáků 1. ročníku dostanou informace od třídních učitelů.