Pasování na čtenáře

   Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu  čtenářského je slavnostní zakončení projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného „Už jsem čtenář.“ Žáci předvedli své čtenářské umění, znalost pohádek a poté byli rytířem Dobroslavem pasováni na čtenáře. Odnesli si z akce krásné dárky v podobě časopisů, knížek, pasovacího dekretu a odznáčku. Součástí bylo i vyhodnocení projektu „Škola naruby“ , kde žáci během školního roku do svých deníčků zapisovali vše, co s rodiči přečetli.  Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku. Určitě si žáci i rodiče odnesli neobyčejný zážitek. Děkujeme za spolupráci a organizaci Městské knihovně v Lounech.