Pasování prvňáčků na čtenáře

Tento týden byl pro žáky 1.A, 1.B a 1.C významný. Děti se se svými učitelkami vypravily do knihovny. Cílem návštěvy ale tentokrát nebylo půjčování knih, čekalo je slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Žáky přivítala knihomolka Jolka společně s rytířem Dobroslavem Sečtělým. Slavnostnímu pasování přihlíželi hrdí rodiče. Děti přečtením vylosované ukázky z pohádky dokázaly, že se již staly opravdovými čtenáři. Za svoji čtenářskou dovednost obdržely drobné dárky.